Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 188 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Afsaltning

fjernelse af salte fra havvand for at fremstille ferskvand. Den almindeligste metode er fordampning af vandet, efterfulgt af opsamling og fortætning af vanddampene. Solen er sjældent tilstrækkelig som varmekilde ved teknisk massefremstilling af ferskvand. Man må derfor benytte kulolie, gas eller atomenergi som energikilde for at fordampe vandet. Dette betyder en høj pris pr. liter foruden et højt energiforbrug. I mindre mængder kan ferskvand fremstilles af saltholdigt havvand ved ionbytning, der bygger på fjernelse af salt som positive og negative ioner, eller ved frysning med fraskildelse af iskrystaller fra den saltholdige moderlud. Skibbrudne kan drage nytte af mindre fordampningsanlæg, som udnytter Solens stråling. Afsaltningsanlæg er opført mange steder i verden, bl. a. i arabiske stater langs Persiske Golf, i Vestindien og i Israel.

System.String[]