Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 142 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Alifatiske carbonhydrider

med netop en dobbeltbinding og i øvrigt enkeltbinding mellem C-atomer, almen formel CnH2n. Der kan opstilles en række, og navnene dannes ved at ændre endelsen -an til -en. Antallet af isomere bliver større, fordi dobbeltbindingen kan placeres forskelligt. Alkener er langt mere reaktionsdygtige end alkaner, deltager især i additionsreaktioner. De brænder med lysende, sodende flamme og adderer villigt brom. Alkener forekommer ikke i naturen, men dannes først og fremmest ved cracking. Alkener er vigtige råstoffer i petrokemisk industri. De vigtigste alkener er ethen, propen, 1-buten og 2-buten. Den simpleste er ætylen (C2H4).

System.String[]