Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 107 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Absorbtion

Opsugning f.eks. af væsker i fast stof eller luftarter i væske; opsugning af energi, f.eks lysenergi. I absorptionskøleskabet frembringes afkølingen med en absorptionskølemaskine. Den energi, der tilføres for at sænke temperaturen i køle rummet, kan være varmeenergi, mekanisk eller elektrisk energi. På kølemaskinens lavtryksside findes fordamperen, hvori flydende ammoniak fordamper ved lavt tryk og fjerner varme fra kølerummet, og absorberen, hvori den fordampede ammoniakgas bringes i opløsning. Opløsningen opvarmes og herved uddrives ammoniakken; den kondenseres (fortættes) og er derefter klar til at gå ind i kredsløbet igen. Absorptionskølemaskiner benyttes især i forbindelse med køling af større rum.

System.String[]