Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 105 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Allotropi

nogle grundstoffer kan optræde i forskellige allotrope former, idet de ens atomer er forskellige orienterede i forhold til hinanden. Dette kan bero på, at atomerne opbygger forskellige molekyler eller gitre (fx. oxygen, svovl, phosphor, carbon, tin), eller på, at der findes forskellige krystalformer (fx svovl, uran). Stabilitetsforholdene mellem to forskellige allotrope former kan være:

  1. 1) Der findes en ligevægtsblanding af de to former, hvis sammensætning er afhængig af tryk og temperatur (fx oxygen, flydende svovl).
  2. 2) Der findes ved et givet tryk en omdannelsestemperatur, ved hvilken der kan være ligevægt mellem formerne; men over denne temperatur er den ene form stabil og den anden instabil, og omvendt under denne temperatur (fx tin). 3) Den ene form er instabil, den anden stabil (fx phosphor). Allotrope former kan som regel reagere med de samme stoffer, omend med forskellige villighed, idet der dannes det samme reaktionsprodukt. Der er dog undtagelser herfra (cfr. graphit). Allotrope former har som regel forskellige fysiske egenskaber.
System.String[]