Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 28 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Alkaner

organiske kemiske forbindelser med kulstofatomerne i forgrenede eller lige kæder og bundet sammen med enkeltbindinger; kaldtes tidligere paraffiner. Har den almene formel CnH2n+ 2. De simpleste er metan, ethan, propan og butan; de to sidste i blanding udgør flaskegas.

smeltepunkt °C kogepunkt °C

methan CH4 -183 -162

ethan C2H6 -183 - 89

propan C3H8 -188 - 42

butan C4H10 -138 - 1

pentan C5H12 -130 36

hexan C6H14 -95 69

heptan C7H16 -91 98

octan C8H18 -57 126

nonan C9H20 -54 151

decan C10H22 - 30 174

Fra hexadecan, C16H34, er alkanerne faste, paraffinagtige stoffer. Fra og med butan er der mulighed for et stigende antal forgrenede isomere. Alkaner er kemisk inaktive og uopløselig i vand. De findes i naturgas og jordolie, anvendes som brændsels-, smøre- og opluknings midler i form af blandede fraktioner fra jordoliedestillation.

System.String[]