Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 74 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Alkali

Kemisk forbindelse af alkalimetallerne med OH (hydroxyl); endvidere stof med tilsvarende kemiske egenskaber, f.eks. soda, potaske. Alkaliopløsninger virker ætsende på huden (modvirkes ved at skylle med eddike) og spalter fedt i glycerin og sæbe. Vandige opløsninger af alkaliske o.lign. forbindelser giver alkalisk (basisk) reaktion, fordi negativt ladede hydroxyl-ioner (OH-) er til stede. Var oprindelig planteaske eller træk heraf. Ordet kommer af arabisk "al-qaliy", hvor "al" er den bestemte artikel, og "qaliy" betyder "aske af sodaurt" (afledt af "qalay" = "stege på en pande"). Efterhånden lærte man at skelne imellem "vegetabilsk alkali" (= potaske, kaliumcarbonat), "mineralsk alkali" (= soda, natriumcarbonat) og "flygtigt alkali" (= ammoniak). Potaske fik man ved foraskning af træ og andre landplanter, soda fik man ved foraskning af tang og andre vandplanter, og det fandtes også som mineral i Ægypten, og ammoniak fik man fra urin. Alkalierne gav vand "alkalisk smag". De "milde alkalier" (dvs. potaske og soda) kunne "skærpes" ved tilsætning af brændt kalk (calciumoxid) og vand, idet der herved dannedes "ætsalkalier" (dvs. hydroxider).

System.String[]