Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 12 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Alifatiske forbindelser

kemisk forbindelse med kulstof atomer bundet sammen i kæder, f.eks. fedtstoffer, sæber, almindelig alkohol, eddikesyre m.fl. Carbonhydrider og heraf afledede forbindelser, der har C-atomerne i åbne, evt. forgrenede kæder opbygget med covalente bindinger. Hertil hører alkaner, alkener og alkyner.

System.String[]