Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 79 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Alicyliske

organisk forbindelse, der har ringformet opbygning, forbindelser men alifatisk karakter, til forskel fra aromatisk forbindelse. Carbonhydrider og heraf afledede forbindelser, hvor C-atomer danner lukkede ringe, opbygget med covalente bindinger. Har kemiske egenskaber som de alifatiske forbindelser. Se fx cyclohexan.

System.String[]