Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 47 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Alger

Algæa; en gruppe forskelligartede løvsporeplanter, en- eller flercellede, alle med bladgrønt. De vigtigste grupper er kisel-, grøn-, koblings-,kransnål-, brun- og rødalger. Kiselalger (diatomeer) er encellede og består af to skaller, låg og bund, som danner et kiselpanser; mo-ler er aflejringer af kiselalger. Mange grønalger er mikroskopiske; flere arter i ferskvand; ved kysterne danner grønalger (søsalat) udbredte bevoksninger. Koblingsalger er bygget som kiselalger eller danner større, trådede former med stjerne- eller spiralformede klorofyllegemer; hyppige i ferskvand. Kransnålsalger er større, grenede alger, opbygget af langskud med kranstillede kortskud: danner undersøiske i enge i damme og åer. Brunalger (tang) er en artsrig gruppe af havalger med brune klorofyllegemer, almindelige er bladtang, blæretang , savtang, skulpetang samt Sargassum, der i Sargassohavet i det vestlige At-lanterhav danner store drivende masser. I Antarktis findes brunalger, som bliver 60 m lange og vejer over 100 kg. Rødalger er flercellede og har foruden grønt farvestof i klorofyllegemerne også rødt; findes på dybere vand; ribbeblad er hyppig ved Danmarks kyster. Der findes ca. 4000 arter af rødalger.

System.String[]