Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 33 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Akrylsyre

CH2=CH-COOH; umættet organisk syre; anvendes hyppigst inden for lak-,plast- og klæbestofindustrien i form af akrylsyrenitril og akrylsyreestere.Akse: linje, hvorom et legeme roterer eller et legeme eller en figurer symmetrisk. I mineralogi 3 eller 4 retninger i en krystal; danner sammen et aksekors, der svarer til krystallens symmetri. I optik en ret linje vinkelret på og gennem midten af en optisk linses brydende flader. I botanik den fælles stængel for blomsterne i en blomsterstand.

System.String[]