Get Adobe Flash player

Hvem er Online

Vi har 11 gæster og ingen medlemmer online


Lablex Converter

Alifatiske carbonhydrider

med netop en dobbeltbinding og i øvrigt enkeltbinding mellem C-atomer, almen formel CnH2n. Der kan opstilles en række, og navnene dannes ved at ændre endelsen -an til -en. Antallet af isomere bliver større, fordi dobbeltbindingen kan placeres forskelligt. Alkener er langt mere reaktionsdygtige end alkaner, deltager især i additionsreaktioner. De brænder med lysende, sodende flamme og adderer villigt brom. Alkener forekommer ikke i naturen, men dannes først og fremmest ved cracking. Alkener er vigtige råstoffer i petrokemisk industri. De vigtigste alkener er ethen, propen, 1-buten og 2-buten. Den simpleste er ætylen (C2H4).

System.String[]
HugeDomains.com - Shop for over 300,000 Premium Domains
Captcha Security Check *
okmd.net is for sale.
Enter the characters below to continue:
Refresh
Type the characters you see in the picture above.
▶ View Price
*What's this?
Web bots cannot type captchas. This form helps us determine that you are human.